Nestle

Nestle là khách hàng thân thiêt của Hoàng Nam với các mặt hàng máy phun rửa cao áp Karcher nước nóng và nước lạnh ,...

Với các tiêu chuẩn đầu vào hết sức nghiêm ngặt, Hoàng Nam luôn nỗ lực hết mình là đối tác tin cậy của Nestle