Lọc khí Eco Drain


  • Mã hàng: Eco Drain 31
  • Nhà sản xuất:
  • Trạng thái: Còn hàng
  • Thông tin chi tiết: 1380336657.pdf
Giá: Liên hệ

Đánh giá:Model: Eco drain 31

Pressure min./max. (bar):

0.8/16

Climate zone:

1/        2/         3

Max. compressor power according to climate zone 1/2/3(m3/min):

6/        5/         3.5

Dryer power max. 1/2/3 (m3/min):

12/      10/         7

Filter power max 1/2/3 (m3/min):

60/      50/         35

Dimension in mm (WxDxH):

74 x 165 x127

Climate zone: 1 = Dry/cool; 2 = Temperate; 3 = Humid