N BOOSTER SERIES

Khả năng cung cấp khí nén ở các áp suất khác nhau làm cho nó trở thành một trong những nguồn năng lượng đa dạng nhất hiện có. Các ứng dụng đặc biệt yêu cầu các giải pháp được thiết kế cụ thể nhằm đạt hiệu quả tối ưu. Các máy máy nén áp cao lý tưởng cho các ứng dụng ví dụ như sản xuất thùng chứa PET, nơi mà khí nén được yêu cầu ở áp suất cao hơn so với công trình tiêu chuẩn hoặc không khí kiểm soát tại các điểm cụ thể trong quá trình sản xuất.
Giá: Liên hệ

Đánh giá: