Chính sách bảo hành

Theo các điều khoản dưới đây, chúng tôi bảo đảm rằng bất kỳ Sản phẩm nào được mua từ chúng tôi trừ các chất tẩy rửa và hóa chất sẽ được cung cấp theo đúng chi tiết hàng hóa với các sản phẩm chất lượng và phù hợp với mọi mục đích mà các sản phẩm thuộc loại này thường được cung cấp.

Tất cả các sản phẩm của Hoàng Nam sẽ được bảo hành tiêu chuẩn 1 năm đối với cả dòng máy làm sạch và máy nén khí

Chế độ bảo hành sau đây áp dụng cho các sản phẩm gia dụng Home and Garden (sử dụng trong nhà và ngoài vườn) chỉ sử dụng trong nước và sẽ không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào được sử dụng cho mục đích thương mại:

Đối với các sản phẩm nằm trong dự án, chúng tôi sẽ thỏa thuận với quý công ty để có thời gian bảo hành hợp lý nhất.

Chúng tôi sẽ lựa chọn sửa chữa, thay thế hoặc hoàn lại tiền Sản phẩm mà bạn thông báo cho chúng tôi bị lỗi trong thời hạn quy định trong các điều khoản dưới đây.

Bạn phải thông báo bất kỳ hư hỏng nào cho chúng tôi càng sớm càng tốt và trong bất kỳ trường hợp nào:

(a) trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được Sản phẩm có liên quan

(b) nếu sau đó, trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát hiện lỗi.

Thông tin về cách báo cáo sản phẩm bị lỗi có sẵn tại website này hoặc bằng cách gọi đường dây trợ giúp của chúng tôi theo số 0938.374.879

Nếu bất kỳ chất tẩy rửa hoặc hóa chất nào bị hư hỏng trong quá trình giao hàng, bạn phải thông báo cho chúng tôi trong vòng 7 ngày từ khi nhận hàng. Vui lòng gọi chúng tôi theo số 0938.374.879 để được hỗ trợ.

Chính sách Bảo hành này sẽ không áp dụng đối với các khuyết tật do sử dụng sai, bỏ bê, tai nạn, lưu kho, lắp đặt hoặc vận hành không đúng cách, sửa chữa hoặc thay đổi không được thực hiện hoặc ủy quyền bởi chúng tôi hoặc sử dụng nguồn điện có điện áp không đúng, nguồn nước bị ô nhiễm hoặc hóa chất không phù hợp.

Các quyền và lợi ích theo chính sách bảo hành bổ sung cho các quyền theo luật định của bạn mà không bị ảnh hưởng bởi chính sách bảo hành này.