PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111

Bảo vệ máy tối đa cho máy làm sạch áp lực cao nước nóng với sự thích ứng chăm sóc hệ thống
Mã sản phẩm: 6.295-629.0
Nhà SX: Karcher

Bảo vệ máy tối đa cho máy làm sạch áp lực cao nước nóng với sự thích ứng chăm sóc hệ thống

Mô tả chi tiết & Ưu điểm

 

Bảo vệ máy tối đa cho máy làm sạch áp lực cao nước nóng với sự thích ứng chăm sóc hệ thống. Bảo vệ máy Advance 2 RM 111 cung cấp các chức năng bảo vệ sau cho máy của bạn: bảo vệ chống lại cặn vôi trong cuộn sưởi (lên đến 150 ° C), phụ gia chăm sóc bơm để bôi trơn liên tục và chăm sóc bơm cao áp, bảo vệ chống nước đen ( tạo gỉ trong cuộn dây gia nhiệt với nước rất mềm). Bảo vệ chống ăn mòn cho tất cả các bộ phận tiếp xúc với nước.

Với bảo vệ chống ăn mòn tích hợp cho tất cả các thành phần tiếp xúc với nước
Bảo vệ chống ô nhiễm nước đen (phát sinh rỉ trong cuộn sưởi trong trường hợp nước rất mềm)
Với các chất phụ gia chăm sóc bơm để bôi trơn liên tục và chăm sóc bơm cao áp
Ngăn chặn hiệu quả sự lắng đọng vôi trong nước nóng áp lực cao
Đặc biệt cho các thiết bị có thích ứng chăm sóc hệ thống
Nhanh chóng tách dầu / nước trong thiết bị tách dầu (dễ tách = asf)
NTA miễn phí

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG
Vận tải và máy móc
Rửa xe / động cơ
Tẩy dầu mỡ, phosphat
Tẩy dầu mỡ bề mặt
Bảo dưỡng máy, bảo vệ vôi và chăm sóc bơm

Packaging size (l) 1