CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic

Làm sạch sâu mạnh mẽ CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic. Đối với thảm sàn dệt, tường và bọc (cũng pha trộn vải và sợi tổng hợp hoàn toàn).
Mã sản phẩm: 6.290-175.0
Nhà SX: Karcher

Làm sạch sâu mạnh mẽ CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic. Đối với thảm sàn dệt, tường và bọc (cũng pha trộn vải và sợi tổng hợp hoàn toàn).

Mô tả chi tiết & Ưu điểm

Làm sạch sâu mạnh mẽ CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic. Đối với thảm sàn dệt, tường và bọc (cũng pha trộn vải và sợi tổng hợp hoàn toàn).

SẢN PHẨM
  • Nâng cao vệ sinh sàn nhà
  • Có thể bị phân huỷ bởi chất hoạt động bề mặt theo tiêu chuẩn OECD
  • Chất tẩy rửa luôn sẵn sàng để dùng (RTU)
KHU VỰC ỨNG DỤNG
  • Bề mặt bằng vật liệu dệt
Kích thước đóng gói 0,8